خبر او نظر

نن په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه د چین، پاکستان او روسیې غونډه کیږي. د افغانستان حکومت په دغه غونډه کې ګډون نه لري او دغه غونډه یې پارونکې بللې ده.

پر همدې موضوع د خبر او نظر په خپرونه کې بحث کیږي.

د خپرونې کوربه: شکرالله پاڅون

مېلمه: د سیاسي مسایلو څیړونکی همایون امان.

دلته یې واورئ.