خبر او نظر

ایران د طالبانو د مړو د لیږد هدف څه او د پردې تر شاه کوم رازونه موجود دي او بله دا چې طالبانو د ټولګټو پروژو د ساتنې ژمنه ولې ماته کړه؟
پر همدې موضوع د خبر او نظر په خپرونه کې بحث کیږي.

د خپرونې کوربه: قومي مشر او د سیاسي مسایلو څیړونکی محمد نعیم ولاړ

مېلمه: د سیاسي مسایلو څیړونکی همایون امان.

دلته یې واورئ.