خبر او نظر

د قانون حاکمیت او د قانون د حاکمیت په واړندې ستونزې او خنډونه

څو ورځې وړاندې د اساسي قانون د تصویب اونۍ ولمانځل شوه د هماغې راهیسې په رسنیو کې د قانون د حاکمیت او نه حاکمیت خبرې ګرمې دي، حکومت او په خاصه توګه ولسمشر د قانون د د حاکمیت ژمنې ورکوي، ولسمشر خو ان وایي چې قانون به خان او غریب یو شان تطبقیږي.

په همدې موضوع مو د خبر او نظر په خپرونه کې د د سیاسي او ټولینزو مسایلو څيړونکي استاد همایون امان بحث کړی.

د خپرونې کوربه: شکرالله پاڅون