((روغتیایي امکانات یې محدود، خو کار ترې ډير غوښتل کیږي))

د ننګرهارعامې روغتیا روغتون رییس ډاکتر احسان الله شینواری انعکاس سره په ځانګړې مرکه کې وویل، چې کارونه یې کمو امکاناتو ننګولي، نفوس زیات دي او روغتیایي امکانات د وزارت له خوا کم ورکول شوي دي.

له ښاغلي ډاکټر احسان الله شینواري سره د انعکاس خبریال سیدجاوید شینواري مرکه کړې.

دلته یې واورئ.