لاله زار

لاله زار

وخت سره به ګوتې لږې ماتې کړو چې څه کیږي هـېلې بـه د ژوند لـپاره زیـاتې کړو چې څه کیږي …

بشپړ متن »

لاله زار

زما او ستا راز دې زما او ستا په زړونو کې وي هر موضوع نه کوي خوند چې کتابونو کې …

بشپړ متن »

لاله زار

لاله زار ادبي خپرونه کې خواږه ترنمونه او شعرونه اوریدلی شئ. دلته یې واورئ.

بشپړ متن »

لاله زار

د لاله زار ادبي خپرونه کې بیلابیل  ترنمونه په خوږو غږونو کې اوریدلی شئ. کوربانه: یار محمد پردیس او حضرت …

بشپړ متن »

لاله زار

د لاله زار ادبي خپرونه کې بیلابیل شاعرونه او ترنمونه په خوږو غږونو کې اوریدلی شئ. کوربانه: یار محمد پردیس …

بشپړ متن »

لاله زار

په دې خپرونه کې بیا هم خوږ ژبي شاعران او ترنم ویوونکي میلمانه دي. کوربه: حضرت یوسف یوسفزی دلته یې …

بشپړ متن »

لاله زار

د لاله زار په خپرونه کې خواږه ترنم ویونکي میلمانه درته خواږه ترنموونه کوي. کوربانه: حضرت یوسف یوسفزی او یار …

بشپړ متن »

لاله زار

د لاله زار ادبي خپرونه کې بیلابیل شاعرونه او ترنمونه په خوږو غږونو کې اوریدلی شئ. کوربانه: یار محمد پردیس …

بشپړ متن »

لاله زار

لاله زار د انعکاس راډیو ادبي خپرونه ده. دلته یې واورئ.

بشپړ متن »

لاله زار

لاله زار د انعکاس راډیو ادبي خپرونه ده. دلته یې واورئ.

بشپړ متن »