لاله زار

لاله زار ادبي خپرونه

د لاله زار په ادبي خپرونه کې خواږه  شعرونه اوترنومونه غزلونه اوریدلی شئ. د خپرونې کوربه: یارمحمد پردیس،اوحضرت یوسف یوسفزی …

بشپړ متن »

لاله زار ادبي خپرونه

د لاله زار ادبي کې دخپرونې شعرونه او غزلونه اوریدلی شئ. د خپرونې کوربه: یارمحمد پردیس،اوحضرت یوسف یوسفزی د خپرونې …

بشپړ متن »

لاله زار

لاله زار ادبي خپرونه کې خواږه ترنمونه او شعرونه اوریدلی شئ. د خپرونې کوربانه: یارمحمدپردیس او حضرت یوسف یوسفزی د …

بشپړ متن »

لاله زار

لاله زار ادبي خپرونه کې خواږه ترنمونه او شعرونه اوریدلی شئ. د خپرونې کوربانه: یارمحمدپردیس او حضرت یوسف یوسفزی د …

بشپړ متن »